okladka_zeszyty_pedagogika_tom_1

Tom I

O Janie Amosie Komeńskim i jego poglądach na edukację

red. nauk. Barbara Sitarska

Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zawartość tomu:

SPIS TREŚCI i SŁOWO WSTĘPNE (plik PDF)   

NOTY O AUTORACH (plik PDF) 

okladka

Tom II

Jan Amos Komeński − jego pedagogika i filozofia

red. nauk. Barbara Sitarska
Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


Zawartość tomu:


Okładka


Strona tytułowa, strona redakcyjna, spis treści (POL., ANG., NIEM.)

Słowo Wstępne (POL. ANG. NIEM.)

O JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM I POCZĄTKACH KOMENIOLOGII (POL.);

JOHN AMOS COMENIUS – HIS EDUCATION SCIENCE AND PHILOSOPHY (ANG.);

JOHANN AMOS COMENIUS – SEINE PÄDAGOGIK UND PHILOSOPHIE (NIEM.).

Noty o autorach


Prezentacja I tomu przez redaktora naczelnego


okladka

Tom III

Jan Amos Komeński − współczesne interpretacje i reinterpretacje jego twórczości

red. nauk. Barbara Sitarska

Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zawartość tomu:
Zapowiedź kolejnych tomów Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, Seria PEDAGOGIKA     


Tom IV: WSPÓŁCZESNE RECEPCJE JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO (2017)

         Tom V: JAN AMOS KOMEŃSKI - KONTROWERSJE I SPRZECZNOŚCI W/ WOKÓŁ EGO TWÓRCZOŚCI (2018)

Projekt tomu dotyczący recepcji J. A. Komeńskiego zrodził się w ciągu roku z powodu refleksji redaktora naczelnego o różnych recepcjach Komeńskiego i Jego twórczości w Polsce i na świecie. W związku z tym pojawiły się próby przywołania tych recepcji w kolejnym tomie.